05. July 2007


 

Denne side indeholder kontaktoplysninger til ressourcepersoner i projektet. Herfra kan du sende e-mail til ressourcepersonerne eller besøge deres private hjemmesider.

Alfabetisk liste efter efternavn:

Andersen, Claus E.

Emner: Clausewitz og asymmetrisk krigsførelse.
Clausewitz' anvendelse af treenighedsbegrebet.
Webmaster for http://www.clausewitz.dk
 
Claus E. Andersen

Major, cand.phil.
Hærens Operative Kommando
claus@clausewitz.dk
Telefon, lokalnummer
hias-mga01@mil.dk
http://www.clausewitz.dk

Tilbage til toppen

 

Bassford, Christopher

 

Emner: Clausewitz i den engelsksprogede verden 1815-1945.
Clausewitz' anvendelse af treenighedsbegrebet.
Professor Christopher Bassford

Professor
National War College, Washington DC
E-mail-adresse
Telefon, lokalnummer
bassfordc@ndu.edu
http://www.clausewitz.com/CWZHOME/CWZBASE.htm

Tilbage til toppen

 

Plenge Trautner, Jeppe

Emner: Clausewitz' og andres opfattelser af krig. Hvordan
'krigsopfattelser' former forståelsen af krig og 'fredsoperationer', og
specielt politikernes håndtering af militære midler.

 

Jeppe Trautner

MA (Pol.Sci.). Ph.D.-student. European Studies,
Aalborg University. Fibigerstræde 2-40, DK-9220 Aalborg, Denmark.
jeppe.trautner@get2net.dk
(+45) 9635 8304
Skype: jptrautner

Tilbage til toppen

 
   
   
 
  Copyright

Copyright (c) 2007 clausewitz.dk. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette materiale er beskyttet af loven om ophavsret, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri. Ingen af disse materialer må gengives, kopieres, distribueres, sendes eller opbevares på et hentningssystem eller overføres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis uden forudgående skriftlig tilladelse fra clausewitz.dk.
Indholdet af dette dokument kan ændres uden varsel
.
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette websted, skal du kontakte [KontaktE-mail].
Sidst opdateret: 02. January 2007.